Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118026008

Dátum zverejnenia: 08.február 2021

Dátum uzavretia: 08.február 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118026008

Suma: 5,00

Dodávateľ: Peter Ďuďa

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: