Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 010 005

Dátum zverejnenia: 05.júl 2021

Dátum uzavretia: 04.júl 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118010005

Suma: 5,00

Dodávateľ: Jaroslav Kroka

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: