Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 006007

Dátum zverejnenia: 28.jún 2021

Dátum uzavretia: 25.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118006007

Suma: 8,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: