Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211803008

Dátum zverejnenia: 20.júl 2021

Dátum uzavretia: 20.júl 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118030008

Suma: 5,00

Dodávateľ: Renáta Goroľová

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: