Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 026001

Dátum zverejnenia: 10.september 2021

Dátum uzavretia: 10.september 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118026001

Suma: 5,00

Dodávateľ: Katarína Bodnárová

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: