Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 024016

Dátum zverejnenia: 28.september 2021

Dátum uzavretia: 27.september 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 024 016

Suma: 5,00

Dodávateľ: Ľubomír Ravas

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: