Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 023002

Dátum zverejnenia: 26.august 2021

Dátum uzavretia: 25.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118023002

Suma: 5,00

Dodávateľ: Jaroslav Saraka

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: