Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 021007

Dátum zverejnenia: 19.október 2021

Dátum uzavretia: 19.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 021007

Suma: 5,00

Dodávateľ: Jozef Nutár

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: