Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 021005

Dátum zverejnenia: 26.október 2021

Dátum uzavretia: 22.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118021005

Suma: 5,00

Dodávateľ: Pavel Česlák

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: