Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 020007

Dátum zverejnenia: 04.október 2021

Dátum uzavretia: 01.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 020007

Suma: 5,00

Dodávateľ: Vladimír Hajník

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: