Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 020 006

Dátum zverejnenia: 08.október 2021

Dátum uzavretia: 07.september 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 020 006

Suma: 5,00

Dodávateľ: Jozef Hajník

IČO:

Adresa: 094 35 Soľ 110

Stiahnuť: