Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 02004

Dátum zverejnenia: 07.september 2021

Dátum uzavretia: 07.september 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 020 004

Suma: 5,00

Dodávateľ: Jozef Voľanský

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: