Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118013005

Dátum zverejnenia: 10.november 2021

Dátum uzavretia: 10.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118013005

Suma: 8,00

Dodávateľ: Zuzana Vodilová

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: