Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 008 005

Dátum zverejnenia: 09.november 2021

Dátum uzavretia: 08.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118008005

Suma: 8,00

Dodávateľ: Marek Goroľ

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: