Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018 008003

Dátum zverejnenia: 19.október 2021

Dátum uzavretia: 18.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 008003

Suma: 8,00

Dodávateľ: Anna Hudacká

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: