Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118006002

Dátum zverejnenia: 2.november 2021

Dátum uzavretia: 02.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118006002

Suma: 8,00

Dodávateľ: Jozef Berta

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: