Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 004002

Dátum zverejnenia: 19.máj 2021

Dátum uzavretia: 18.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 004002

Suma: 8,00

Dodávateľ: Ing. Peter Gavaľa

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: