Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 001009

Dátum zverejnenia: 30.jún 2021

Dátum uzavretia: 30.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 001009

Suma: 3,00

Dodávateľ: Marek Goroľ

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: