Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018026005

Dátum zverejnenia: 17.jún 2020

Dátum uzavretia: 15.jún 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 2018026005

Suma: 8,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: