Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018013007

Dátum zverejnenia: 12.august 2020

Dátum uzavretia: 12.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 2018013007

Suma: 8,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: