Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2918009004

Dátum zverejnenia: 13.máj 2019

Dátum uzavretia: 13.máj 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 291800904

Suma: 5,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: