Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2818010012

Dátum zverejnenia: 26.marec 2020

Dátum uzavretia: 26.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 2818010012

Suma: 5,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: