Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2818028007

Dátum zverejnenia: 15.jún 2018

Dátum uzavretia: 15.jún 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 2818028007

Suma: 12,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: