Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2818016001

Dátum zverejnenia: 12.december 2018

Dátum uzavretia: 12.december 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 2818016001

Suma: 8,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: