Názov a predmet zmluvy: Zmluva o delo na zhotovenie stavby ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Soľ"

Dátum zverejnenia: 28.júl 2017

Dátum uzavretia: 28.júl 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 235 462,46

Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.

IČO: 3168434

Adresa: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: