Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 28.október 2019

Dátum uzavretia: 24.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 1/10/2019

Suma: 13 800,00

Dodávateľ: FVT TUKE so sídlom v Prešove

IČO: 00397610

Adresa: Bayerova 1, 080 01 Prešov

Stiahnuť: