Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 12.apríl 2017

Dátum uzavretia: 12.apríl 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 3 690,00

Dodávateľ: Ing. Milan Šalata

IČO: 50133373

Adresa: 094 21 Nižný Hrabovec 306

Stiahnuť: