Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecného úradu - rohová sedacia súprava

Dátum zverejnenia: 15.november 2019

Dátum uzavretia: 15.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 935,00

Dodávateľ: SANAS, a.s.

IČO: 36458562

Adresa: Hollého 37, 083 01 Sabinov

Stiahnuť: