Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu - laminátové podlahy

Dátum zverejnenia: 16.september 2019

Dátum uzavretia: 16.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 3 574,70

Dodávateľ: DOMO - Š. Humeník, s.r.o.

IČO: 33276714

Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: