Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu - interiér sobášnej miestnosti - dodávka obradného stola

Dátum zverejnenia: 31.október 2019

Dátum uzavretia: 31.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 2 300,00

Dodávateľ: Daniel Mikloš

IČO: 43481728

Adresa: Soľnobanská 31, 080 05 prešov

Stiahnuť: