Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu- dodávka kobercového povlaku

Dátum zverejnenia: 09.december 2019

Dátum uzavretia: 09.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 4 977,46

Dodávateľ: Ing. Cyril Maščuk

IČO: 17294703

Adresa: Nám. slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: