Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení n.n. OZ

Dátum zverejnenia: 2.január 2018

Dátum uzavretia: 2.január 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2018

Suma: 903,35

Dodávateľ: Vranovský útulok pre psov

IČO: 42230110

Adresa: Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: