Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie energetického auditu pred obnovou budovy pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 22.marec 2017

Dátum uzavretia: 21.marec 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 16122

Suma: 4 560,00

Dodávateľ: Ing. Radoslav Šalamon

IČO: 46672885

Adresa: Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov

Stiahnuť: