Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Detské ihrisko v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 30.október 2019

Dátum uzavretia: 30.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 8 836,00

Dodávateľ: PLAYSYSTEM s.r.o.

IČO: 36601411

Adresa: Rampová 4, 040 01 košice

Stiahnuť: