Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. RZ-02-10/2019 - stavebné práce pre projekt: Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 15.október 2019

Dátum uzavretia: 14.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku: RZ-02-10/2019

Suma: 161 880,13

Dodávateľ: REMOPEL s.r.o.

IČO: 36474614

Adresa: Hollého 30, 083 01 Sabinov

Stiahnuť: