Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. RZ - 010/2017 - Rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy Športklubu v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 02.november 2017

Dátum uzavretia: 31.október 2017

Číslo zmluvy/dodatku: RZ-010/2017

Suma: 22 503,36

Dodávateľ: Danex plus, s.r.o.

IČO: 45521441

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: