Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. RZ- 01-10-2017

Dátum zverejnenia: 13.október 2017

Dátum uzavretia: 10.október 2017

Číslo zmluvy/dodatku: RZ - 01-10-2017

Suma: 73 088,08

Dodávateľ: REMOPEL, s.r.o.

IČO: 36474614

Adresa: Hollého 30, 083 01 Sabinov

Stiahnuť: