Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 210106

Dátum zverejnenia: 19.január 2021

Dátum uzavretia: 18.január 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 210106

Suma: 72,00

Dodávateľ: IFOsoft s.r.o.

IČO: 31666108

Adresa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Stiahnuť: