Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 10/03/2020 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soľ - Mlynský potok

Dátum zverejnenia: 27.október 2020

Dátum uzavretia: 27.október 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 10/03/2020

Suma: 28 740,89

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.

IČO: 36471950

Adresa: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: