Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 10/02/2020

Dátum zverejnenia: 15.október 2020

Dátum uzavretia: 15.október 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 10/02/2020

Suma: 7 800,00

Dodávateľ: EL PRO KAN, s.r.o.

IČO: 44104944

Adresa: M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.

Stiahnuť: