Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 07/01/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Soľ

Dátum zverejnenia: 07.august 2017

Dátum uzavretia: 10.júl 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 07/01/2017

Suma: 2 850,00

Dodávateľ: INGPRO spol. s r.o.

IČO: 45366292

Adresa: Viničná 258/23, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: