Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 07/01/2020

Dátum zverejnenia: 01.júl 2020

Dátum uzavretia: 01.júl 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 07/01/2020

Suma: 8 851,92

Dodávateľ: Vladimír Demčák

IČO: 48072923

Adresa: Soľ 262, 093 35 Soľ

Stiahnuť: