Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 06/01/2021

Dátum zverejnenia: 08.jún 2021

Dátum uzavretia: 08.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 14 040,13

Dodávateľ: DAVIN s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: