Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 04/2017 na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dátum zverejnenia: 30.marec 2017

Dátum uzavretia: 21.február 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 04/2017

Suma: 1 800,00

Dodávateľ: RamontBuilding s.r.o.

IČO: 44873905

Adresa: 082 52 Abranovce 11

Stiahnuť: