Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na ,,Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Soľ

Dátum zverejnenia: 13.apríl 2017

Dátum uzavretia: 13.apríl 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 02/2017

Suma: 5 820,00

Dodávateľ: Ing. Ján Kačala

IČO: 30648904

Adresa: Smreková 7, 080 01 Prešov

Stiahnuť: