Názov a predmet zmluvy: Zmluva na výkon stavebného dozoru - stavebný dozor pre projekt „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“

Dátum zverejnenia: 29.január 2021

Dátum uzavretia: 29.január 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 02/01/2021

Suma: 840,00

Dodávateľ: Ing. Anton Pavúk

IČO: 10805672

Adresa: Nižný Hrabovec 309, 094 21 Nižný Hrabovec

Stiahnuť: