Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/10/2018

Dátum zverejnenia: 02.november 2018

Dátum uzavretia: 02.november 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 01/10/2018

Suma: 4 540,80

Dodávateľ: Pozemné stviteľstvo, a.s.

IČO: 36454508

Adresa: Slovenská 15A/11018, 080 01 Prešov

Stiahnuť: