Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2021 - stavebné práce pre projekt "Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ-výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita L3"

Dátum zverejnenia: 03.máj 2021

Dátum uzavretia: 03.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 01/05/2021

Suma: 59 988,06

Dodávateľ: ENERGOTRADING, s.r.o.

IČO: 43844456

Adresa: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: