Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/03/2021

Dátum zverejnenia: 02.marec 2021

Dátum uzavretia: 02.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 01/03/2021

Suma: 11 520,00

Dodávateľ: PB-Profikovo, s.r.o.

IČO: 36490741

Adresa: Hlinné 54

Stiahnuť: