Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - stavebné práce pre projekt „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“

Dátum zverejnenia: 29.január 2021

Dátum uzavretia: 29.január 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 01/01/2021

Suma: 73 705,73

Dodávateľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

IČO: 36470694

Adresa: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: